Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Nazwa: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży

Numer KRS: 0000061527

Wnioskowana kwota:

Kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Cel szczegółowy 1 %:

Prosimy wpisać nasz kod identyfikacyjny P25

Dzięki temu pieniądze, przelane na konto Stowarzyszenia przez urzędy skarbowe, będą trafiały właśnie do naszego oddziału 😉

 

Wyrażam zgodę:

Zaznaczenie tej rubryki oznacza zgodę na przekazanie Państwa danych dla naszej organizacji.

Przekaż 1% podatku na dzieło wychowania młodzieży

TO CIĘ NIC NIE KOSZTUJE!

Reklamy