Schola dziecięca „GłosyWniebogłosy”

próby w piątki o godz. 17.30

śpiewają na Mszach Świętych w Niedziele o 12.30

zapraszamy dzieci!

schola