Sprawozdania (finansowe i merytoryczne) z działalności naszej organizacji dostępne są na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne  oddziału Rumia za rok 2013

rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne
Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne
Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

lata 2005-2010