sswmSalezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży powstało na przełomie 2000/01 r. Jednak początek działalności datujemy na rok 1994, kiedy to w Pilskiej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego rozwijała się działalność Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, którego nasze Stowarzyszenie jest prawnym przedstawicielem. Pierwszym Prezesem Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży był ks. Jarosław Pizoń sdb.

W roku 2004 utworzono oddział w Rumi – Oratorium im. św. Dominika Savio. W piwnicznych częściach budynku plebanii Parafii Najświętszej Maryi Panny funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 16.30 do 21.00 kawiarenka gdzie dzieci i młodzież mogą odpocząć, odrobić lekcje, uzyskać pomoc w nauce, pograć w gry.  Oratorium prowadzi działalność kulturalną, sportową, wspierającą naukę a przede wszystkim profilaktyczną – zakładającą motywowanie młodzieży do podejmowania dobrych wyborów. Młodemu człowiekowi towarzyszy grono Wolontariuszy – Salezjanów, Wychowawców i Animatorów a także członkowie Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.

Drzwi Oratorium są otwarte dla każdego – niezależnie od wieku, zasobności portfela własnego czy rodziców, stanu wiary i sumienia,  humoru i problemów zaprzątających głowę – zapraszamy (;

Zgodnie z § 7 Statutu SSWM Cele Stowarzyszenia są następujące:

  1. charytatywna pomoc społeczna dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
  2. wychowanie, opieka i edukacja dzieci i młodzieży,
  3. animacja ośrodków salezjańskich do skutecznej pracy wychowawczej w danym środowisku,
  4. nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
  5. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku,
  6. ukazywanie osobowej relacji do Boga i promowanie wartości chrześcijańskich,
  7. promocja i organizacja wolontariatu,
  8. tworzenie warunków włączania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego,
  9. dążenie do aktywizacji młodych osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym.

 

Inne działania SSWM

1513325_601491999923602_85526962_n

 

52710_489922274386187_639216208_o

Oratorium w Szczecinie przy parafii św. Jana Bosko

Oratorium w Szczecinie Wielgowie

Oratorium w Aleksandrowie Kujawskim

Oratorium w Czaplinku

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu SSWM
ks. Wiesław Psionka SDB

Zastepca prezesa zarządu – ks. Artur Dylewski SDB

Skarbnik – Ks. Mariusz Wencławek SDB

Sekretarz – Anna Krzyżanowska

ks. Dariusz Gojko SDB – członek zarzadu

Joanna Sumisławska – członek zarządu 

Komisja Rewizyjna:

Ks. Rafał Krysiak SDB

p. Anna Wojciechowska-Nowak

Jan Grzymała