Program półkolonii letnich 2014

Turnus I 30.06- 04.07.2014

Turnus II 07.07-11.07.2014

Organizowanych przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
oddział Rumia – pod hasłem

Jan Paweł II uczy jakim być dzieckiem i unikać zachowań ryzkownych

Obrazek

W przedstawionym poniżej programie może ulec zmianie kolejność odbywanych zajęć z zachowaniem merytorycznej wartości. Miejsca wyjazdów są propozycją, której realizacja zależy od kwoty uzyskanej dotacji /Kuratorium Oświaty i Gminy Miejskiej Rumia/,  a także mogą być zrealizowane w innej kolejności, zależnie np. od pogody. Półkolonie zostaną zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz.67 z późn. zm.) i oba turnusy zostały zgłoszone do Kuratorium.

 

Szczegółowy program zajęć:

Poniedziałek 30.06.2014
Temat: Jan Paweł II – człowiek dialogu.
Cel: Poznanie wartości prawdziwego dialogu jako dobrego sposobu rozwiązywania problemów.

9:00 – zbiórka uczestników wraz z rodzicami, podział na grupy, przydział opiekunów, zapoznanie się z programem i regulaminami
10.00 – wyjazd Kaszubski Park Miniatur
13.00 – zajęcia profilaktyczne: „Nie kłócę się ale prowadzę dialog”
14.00 – obiad
14.30 – podsumowanie dnia, pogadanka „Dostrzegam dobro w innych”
15.30 – pożegnanie

Wtorek 01.07.2014
Temat: Jan Paweł II – człowiek, który pomagał
Cel: Uwrażliwienie dzieci na potrzebę bezinteresownej pomocy.

9:00 – zbiórka uczestników
9.15 – zajęcia profilaktyczne: „Chętnie służę pomocą”
10.00 – 13:00 – spotkanie z EduFan/ turnieje /piłka nożna, koszykówka, gry i zabawy na świeżym powietrzu/
14.00 – Obiad
15.00 – podsumowanie dnia, przedstawienie „Miej serce i nie patrz w serce – o bezinteresowności”
15.30 – pożegnanie

Środa 02.07.2014
Temat: Jan Paweł II – człowiek, który troszczył się o rodzinę
Cel: Uświadomienie właściwej postawy szacunku i wdzięczności wobec rodziców.

9.00 – zbiórka i przywitanie uczestników
9.15 – zajęcia profilaktyczne „Kocham swoich rodziców”
10.15 – Wyjazd do Adventure Park Gdynia
14.00 – obiad
15.00 – 15:30  zajęcia podsumowujące

Czwartek 03.07.2014
Temat: Jan Paweł II uczy nas o godności człowieka
Cel: Uświadomienie dzieciom ich godności jako człowieka oraz wskazanie jak szanować siebie samego.

9.00 – zbiórka uczestników i przywitanie
9.15 – zajęcia profilaktyczne „Znam swoją wartość i dbam o swoją godność”
10.30 – wyjazd na plażę strzeżoną
13:30 – powrót do Rumi
14.00 – obiad
14.45 – zajęcia w grupach „Wygląd zewnętrzny też jest ważny” – jak dbać o swoje ciało
15.30 – podsumowanie dnia i pożegnanie uczestników

Piątek 04.07.2014
Temat: Jan Paweł II nie godził się na obojętność wobec krzywdy człowieka
Cel: Profilaktyka zachowań prowadzących do krzywdzenia drugiej osoby, przez uwrażliwienie, ukazanie konsekwencji oraz uświadomienie, że przez obojętność również zadajemy ból

9.00 – zbiórka uczestników powitanie
9.15 – zajęcia profilaktyczne „Nie krzywdzę innych”
9.30 – zajęcia profilaktyczne „NIE-przemocy, TAK-kulturze”
11.00 – Prace plastyczne „Naśladuję Jana Pawła II”, zajęcia muzyczne „Granie, śpiewanie i teatr – pasje młodego Karola Wojtyły” oraz zabawy na świeżym powietrzu
13.00 – obiad
14.00 – Olimpiada sportowa: /gry zespołowe, dyscypliny indywidualne/
15.30 – Podsumowanie dnia pożegnanie.

 

 

Turnus II
Poniedziałek 07.07.2014
Temat: Jan Paweł II – człowiek dialogu.
Cel: Poznanie wartości prawdziwego dialogu jako dobrego sposobu rozwiązywania problemów.

9:00 – zbiórka uczestników wraz z rodzicami, podział na grupy, przydział opiekunów, zapoznanie się z programem i regulaminami
10.00 – drugie śniadanie
10.30 – zajęcia profilaktyczne: „Nie kłócę się ale prowadzę dialog”
11.30 – Mini-turniej sportowych w różnych konkurencjach (piłka nożna, koszykówka, siatkówka)
13.00 – konkurs prac plastycznych : „Karol który został świętym” oraz zajęcia koła młodego naukowca (doświadczenia chemiczne z wykorzystaniem produktów dostępnych w kuchni)
14.00 – obiad
14.30 – podsumowanie dnia, pogadanka „Dostrzegam dobro w innych”
15.30 – pożegnanie

Wtorek 08.07.2014
Temat: Jan Paweł II – człowiek, który pomagał
Cel: Uwrażliwienie dzieci na potrzebę bezinteresownej pomocy.

9:00 – zbiórka uczestników
9.15 – zajęcia profilaktyczne: „Chętnie służę pomocą”
10.30 – wyjazd na plażę (przy dobrej pogodzie możliwość kąpieli na strzeżonym kąpielisku)
14.00 – obiad
15.00 – podsumowanie dnia, przedstawienie „Miej serce i nie patrz w serce – o bezinteresowności”
15.30 – pożegnanie

Środa 09.07.2014
Temat: Jan Paweł II – człowiek, który troszczył się o rodzinę
Cel: Uświadomienie właściwej postawy szacunku i wdzięczności wobec rodziców.

9.00 – zbiórka i przywitanie uczestników
9.15 – zajęcia profilaktyczne „Kocham swoich rodziców”
10.30 – Przejazd do Wyjazd do Adventure Park Gdynia
13.30 – powrót do Rumi
14.00 – obiad
15.30 – podsumowanie i pożegnanie

Czwartek 10.07.2014
Temat: Jan Paweł II uczy nas o godności człowieka
Cel: Uświadomienie dzieciom ich godności jako człowieka oraz wskazanie jak szanować siebie samego.

9.00 – zbiórka uczestników i przywitanie
9.15 – zajęcia profilaktyczne „Znam swoją wartość i dbam o swoją godność”
10.30 – wyjazd do Gdańska i zwiedzanie Centrum Hewelianum
13.30 – powrót do Rumi
14.00 – obiad
14.15 – zajęcia w grupach „Wygląd zewnętrzny też jest ważny” – jak dbać o swoje ciało
15.30 – podsumowanie dnia i pożegnanie uczestników

Piątek 11.07.2014
Temat: Jan Paweł II nie godził się na obojętność wobec krzywdy człowieka
Cel: Profilaktyka zachowań prowadzących do krzywdzenia drugiej osoby, przez uwrażliwienie, ukazanie konsekwencji oraz uświadomienie, że przez obojętność również zadajemy ból.

9.00 – zbiórka uczestników powitanie
9.15 –zajęcia profilaktyczne „Nie krzywdzę innych”
9.30 – zajęcia profilaktyczne „NIE-przemocy, TAK-kulturze”
11.00 – Prace plastyczne „Naśladuję Jana Pawła II”, zajęcia muzyczne „Granie, śpiewanie i teatr – pasje młodego Karola Wojtyły” oraz zabawy na świeżym powietrzu

12:00 – Msza Święta na zakończenie
13.00 – obiad
14.00 – Olimpiada sportowa /gry zespołowe, dyscypliny indywidualne/
15.30 – Podsumowanie dnia pożegnanie.

 

Program półkolonii może ulec zmianie.

Zapisy od 02.06.2014 roku na Furcie domu zakonnego w godzinach /8:30-15:00/

 bądź telefoniczne 58 671 01 11 /8:30-15:00/

Wypełnione karty na półkolonie należy  dostarczyć do 15 czerwca 2014 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Koszt 120 zł za turnus

W dniach 18 – 18 sierpnia 2014 roku Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży organizuję wyjazd wakacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego Kormoran w Niesulich http://www.kormoran-niesulice.pl/, dla LSO i Wolontariuszy Oratorium.

Reklamy