REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH 2015

1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania   – Zadanie A.

Nazwa projektu: Młodzi Naukowcy

Koło Młodego Naukowca – ciekawe zajęcia z przedmiotów przyrodniczych – chemia, biologia, fizyka, astronomia – mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ścisłymi i przyrodniczymi dziedzinami nauki – głównie przez interesujące doświadczenia.
Korepetycje – indywidualne zajęcia z zakresu poszerzania wiedzy i pogłębianie zainteresowań młodzieży zainteresowanej nauką, chcących uzyskać wyższe oceny.
Lekcje języka angielskiego: grupowe zajęcia dla dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych z języka angielskiego (w formie zabaw i gier językowych),
Logopeda – ćwiczenia dla dzieci poprawiające sprawność aparatu gębowego, wymowę, dykcję oraz korygujące wady wymowy.
Warsztaty psychologiczne – „Jak się nauczyć?” – jak organizować czas, mnemotechniki, motywacja, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie testów.

 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Zadanie B

Nazwa projektu: Koniec nudy

Realizacja programu profilaktycznego w Kawiarence w Oratorium
Spotkania abstynenckie
Turnieje planszówkowe i X-box
Zajęcia plastyczne i decupage
Warsztaty psychologiczne

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  – Zadanie B.
Nazwa projektu: Graj razem z nami

Dzieci, młodzież i dorośli z Miasta Rumia.
Zajęcia z tenisa stołowego
Rumskie Turnieje Ping-Ponga

 

Rumia 60 - mniejszy rozmiar pliku - np. do internetu