REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży

Nazwa zadania: Zainteresuj się nauką

Zadanie „Zainteresuj się nauką” jest skierowane do dzieci i młodzieży poprzez korepetycje, zarówno pomoc w nauce do sprawdzianów oraz pomoc w odrabianiu lekcji jak i poszerzanie wiedzy i pogłębianie zainteresowań młodzieży zainteresowanej nauką, chcących uzyskać wyższe oceny. W celu wzmocnienia działań wychowawczych zorganizujemy 1 wyjazdy rekreacyjno-edukacyjne, jako nagrody dla uczestników „Konkursu Ocen” mającego zmotywować dzieci i młodzież do uzyskiwania coraz lepszych wyników w szkole i poszerzania swojej wiedzy.

2. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 

Nazwa zadania: Cisza i spokój.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie programu profilaktycznego „Nie zmarnuj swojego życia”, jak również zapobieganie patologiom społecznym poprzez działające codzienne Oratorium im. św. Dominia Savio, gdzie dzieci i młodzież mogą spędzić czas pod opieką doświadczonych wolontariuszy.2aec7ae1bf115051c8399328b5b77731

 

Reklamy